ผู้บริหาร

นางสาวสรินยา ฉิมมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์โรงเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/07/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 267040
Page Views 311316
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านหัวลำ  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ และมีพื้นฐานทางการศึกษาเหมาะสมตามวัย รู้ใช้เทคโนโลยี บุคลากรมีความเป็นครูมืออาชีพ  ภูมิใจในท้องถิ่น บริหารระบบโรงเรียนเป็นฐาน  ประสานชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน
  คุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชน

คำขวัญของโรงเรียน 
 
รู้หน้าที่มีวินับ  ใฝ่ศึกษา

สีประจำโรงเรียน
  ม่วง - ขาว