ผู้บริหาร

นางสาวสรินยา ฉิมมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์โรงเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/07/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 267049
Page Views 311325
บุคลาการทางการศึกษา
นางนิด นิตย์กระโทก ครู ค.ศ.3
นางถนอมศรี โพธิ ครู ค.ศ.2
นางเดือนเพ็ญ แก้งคง ครู ค.ศ.2
นายลำพูน เกษี ครู ค.ศ.2
นางสาวหนึ่งฤทัย วาสุนา ครู ค.ศ.2
นางสาววรญา แสงสว่าง ครู ค.ศ.1
นางสาวณรงค์คร วงค์คำจันทร์ ครู ค.ศ.1
นางสาวศุภธิดา ยอดหอม ครู ค.ศ.1
นางสาวอัญชลี ทองช่วง
นางสาวปิยะฉัตร ชัยศรี
นางสาวอรนิภา แสงขาว
นางศศิประภา ฤทธิเดช
นางสาวรุ่งอรุณ น้อยวงศ์
นางสาวปัทมา โสระพิมาย
นางสาวอริญรดา ทุติยปภานนท์