ผู้บริหาร

นางสาวสรินยา ฉิมมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์โรงเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/07/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 270525
Page Views 315465
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
16 ก.ค. 58 โครงการพลังจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
16 ก.ค. 58 โครงการครูตำรวจหน้าเสาธง
22 ก.ค. 58 โรงเรียนในฝัน
29 ก.ค. 58 วันภาษาไทย
07 ส.ค. 58 คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบตรวันพระกับนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
11 ส.ค. 58 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
21 ส.ค. 58 ถึง 22 ส.ค. 58 ส่งคุณครูวาสนา เกิดมงคล
นายวีระศักดิ์  นิตย์กระโทก พร้อมคณะครูส่วนหนึ่งเดินทางส่งคุณครูวาสนา เกิดมงคล ณ จังหวัดราชบุรี
เสื้อม่วง โรงเรียน
24 ส.ค. 58 ถึง 27 ส.ค. 58 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช กรมป่าไม้
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช กรมป่าไม้ เข้าค่าย ณ สวนป่าจำปีสิริทร
04 ก.ย. 58 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
09 พ.ย. 58 ถึง 10 พ.ย. 58 ค่ายคุณธรรมสำนึกดี
เข้าค่ายคุณธรรมสำนึกดี  ณ วัดหัวลำ จ.ลพบุรี
นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3

ชุดขาว
09 พ.ย. 58 ถึง 10 พ.ย. 58 ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1- ป.6
18 พ.ย. 58 ถึง 20 พ.ย. 58 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
25 พ.ย. 58 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
04 ธ.ค. 58 วันพ่อแห่งชาติ 2558
31 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันปีใหม่
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2559
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2559 "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"